Έργο

 Κοινωνική Δραστηριότητα


 

 

  • Την περίοδο των σπουδών του αναπτύσει δράση με τους συλλόγους των σχολών του, συμμετέχοντας στην κοινωνική ζωή των φοιτητών.
  • Από το 1980 λόγω της ιδιαίτερης αγάπης για το χωριό του, συμμετέχει ανελλιπώς και ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και συλλογικές δράσεις του χωριού του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων.
  • Μέλος του Συλλόγου των Εν Αθήναις Πλανητεριωτών, από το 1980 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του Συλλόγου επί σειρά ετών. Επί θητείας του αγοράσθηκαν και λειτούργησαν τα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα.
  • Μέλος Παγκαλαβρυτικής Ένωσης από το 1980 και μέλος του Δ.Σ. αυτής, από το 2008 μέχρι και σήμερα.
  • Πρόεδρος της Δ.Ε. της Ένωσης Μύλων και  Υδροτριβών και Ιχθυοτροφείων Πλανητέρου από 1994 – 1997 και από το 2009 μέχρι σήμερα.